За нас
image

Добре дошли в Dialex

Дейността и фигурата на "строителния надзор" в инвестиционния процес възниква в България през месец юни 1999г. Още през 1999г. "ДИАЛЕКС" ЕООД е оправомощена(лицензирана) да упражнява СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и оттогава е на пазара упражнявайки и извършвайки основно и само тази дейност и други съпътстващи я консултантски услуги. "ДИАЛЕКС" ЕООД извършва комплексна оценка за съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и строителен надзор съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Фирмата разполага с високо квалифицирани инженери и архитекти специалисти с дългогодишен опит в тези области и гарантира високо качество на предоставяните услуги.

Услуги
Обекти
Виж всички
Лицензи

"ДИАЛЕКС" ЕООД е оправомощена(лицензирана) да упражнява СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР със Свидетелство No.CK-174/20.10 1999г. След промените в Закона за устройство на Територията от 2003г. "ДИАЛЕКС" ЕООД е лицензирана да извършва консултантска дейност като извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражнява строителен надзор, съгласно лиценз No ЛК 000083/25.06.2004г. ДИАЛЕКС" ЕООД гр.Варна е член на Българска Асоциация на Архитектите и инженерите - Консултанти(БААИК) и член на Международна федерация на инженерите консултанти (ФИДИК) и Евроnейската федерация на консултантските асоциации(EOКА).

Сентрал пойнт 3
Сентрал пойнт 3
Сентрал пойнт 3
Сентрал пойнт 3
Сентрал пойнт 3
Хотел "Астера" - к.к. Златни Пясъци